Talentshop on kuratoitu näyttely, joka toimii Protoshopin rinnakkaistapahtumana. Talentshop tarjoaa neljälle suunnittelijalle tai työryhmälle mahdollisuuden esitellä osaamistaan ja ajatteluaan hieman laajemmin. Vuodesta 2015 järjestetty Talentshop nostaa esiin uransa alkuvaiheessa olevia muotoilijlita, jotka ovat jo löytäneet oman persoonallisen suunnittelijuutensa joka eroaa muista.

Talentshop is a curated exhibition that complements and builds on the Protoshop concept. Talentshop offers four designers or groups with the possibility of showing their work and thinking more widely. The exhibition which was first organised in 2015 highlights designers who are in the early stages of their carreer, but who have found their distinct and personal design identity.

 

 

Didi NG Wing Yin

Didi NG Wing Yin on Hong Kongissa syntynyt ja Helsingissä toimiva taiteilija ja muotoilija. Valmistuttuaan teollisen muotoilun kandidaattiohjelmasta Hong Kong Polytechnic Universitystä vuonna 2012, hän työskenteli useita vuosia kalusteteollisuuden parissa. Parhaillaan hän viimeistelee opintojaan Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelmassa, jossa hän on löytänyt oman ilmaisunsa alueelta jossa puuntyöstö, muotoilu ja käsityö limittyvät. Työssään Didi pyrkii haastamaan perinteisiä käsityksiä puuntyöstöstä ja tuomaan esiin puun oman materiaalisuuden kokeellisten pintakäsittelyjen ja pinnantyöstöjen kautta. Omistautuminen puulle on johtanut pieniin ja suuriin teoksiin, jotka sijoittuvat jonnekin veistoksen, installaation ja kalusteen välimaastoon.

Didi NG Wing Yin (b. 1989) is a Hong Kong Born artist-designer based in Helsinki. Upon completing a Bachelor of Arts in Industrial Design at Hong Kong Polytechnic University in 2012, he went on to work in the furniture- and interior design industry. He is currently attending the MA in Interior Architecture at Aalto University, Finland, where his practice has shifted toward woodworking in the fields of contemporary design and crafts. In his practice, Didi seeks to expand perspectives on wood crafting and highlight wood’s natural materiality through experimental surface treatments and hand-carving techniques. His dedication to wood crafting over the past years has resulted in small- and large-scale works situated in a space between sculpture, installation, and furniture.

dd-ng.com
didi[at]dd-ng.com
@dd_ng

Laura Meriluoto

Laura Meriluoto on helsinkiläinen, Aalto yliopistosta valmistunut muotoilun moniosaaja. Lauran töissä keskiössä ovat esineiden aikaan saamat tunnekokemukset, sekä esineitä kohtaan koettu kiintymys ja sen vahvistaminen muotoilun kautta. Hänen työnsä tutkivat ja tarkastelevat materiaalisia ominaisuuksia syvemmälle meneviä keinoja, joiden avulla tuotteiden elinkaarta voidaan pidentää. Laura uskoo, että tuote, joka on sympaattinen, puhutteleva tai henkilökohtainen saa käyttäjän vaalimaan sitä, pitämään siitä huolta ja tarvittaessa korjaamaan sen. Lauran taide- ja käyttöesineiden rajalla kulkevissa töissä toistuvia teemoja ovat esineiden inhimilliset piirteet ja epätäydellisyys, ajan jättämät jäljet sekä muuntautumiskyky. Tällä hetkellä Laura työskentelee luovana johtajana ja freelance-suunnittelijana ja hänen töitään on esitelty myös kansainvälisesti muun muassa Tukholmassa, Bernissä ja Milanossa. Suunnittelemiensa esineiden kautta Laura pyrkii herättelemään ihmisiä tarkastelemaan uudelleen omia kulutustottumuksiaan ja synnyttämään dialogia vastuullisuuden monista ulottuvuuksista.

Laura Meriluoto, an Aalto University graduate, is a multi-talented designer based in Helsinki. Laura’s work focuses on the emotional experiences evoked by objects, as well as people’s attachment to objects and the reinforcement of this through design. In her work, she explores and examines methods that go deeper, beyond material properties, to help extend the life cycle of products. Laura believes that a product that is sympathetic, engaging, or personal will make the user cherish it, take care of it, and, if necessary, repair it. The recurring themes in Laura’s works, which straddle the borderline between artworks and everyday objects, are adaptability, the traces left by time, and the human features and imperfections in objects. Currently, Laura works as a creative director and a freelance designer, and her work has been presented internationally, for example, in Stockholm, Bern and Milan. Through the objects she designs, Laura aims to awaken people to re-examine their own consumption habits and to encourage a dialogue about the many dimensions of sustainability.

www.laurameriluoto.com
laura.meriluoto[at]gmail.com
@laura_meriluoto

Melissa Sammalvaara

Melissa Sammalvaara on Helsingissä ja erilaisilla leirinuotioilla työskentelevä, seikkailuista nauttiva taiteilija. Hän luo luonnosta ja sammaleista inspiroituneita moderneja ryijyjä, joissa tarkastellaan tilallisuutta ja nykyihmisen luontosuhdetta erilaisin pinnoin, materiaalein ja tekniikoin. Käsin toteutetut ryijyt ovat runsaan mätäsmäisiä ja muodoltaan vaihtelevia - ne kasvavat seinillä orgaanisina ryppäinä ja levittäytyvät rihmastoineen hellästi mutta määrätietoisesti. Ryijyt toteutetaan käsin kutomalla, tuftaamalla, neulomalla ja solmimalla, ja kuten perinteisissä ryijyissäkin, tekeminen on hyvin hidasta ja huolellista. Sammalvaara valmistui tekstiilitaiteilijaksi Aalto-yliopistosta vuonna 2019, minkä jälkeen hän on toiminut täyspäiväisesti vapaana taiteilijana. Sammalvaaran teoksia löytyy mm Valtion taidekokoelmista, Institut Finlandais’sta sekä Tuomas Sopasen kokoelmasta. Tässä Suomen suurimmassa yksityisessä ryijykokoelmassa olevat teokset ovat mukana tammikuussa auenneessa näyttelyssä Kioton modernin taiteen museossa.

Melissa Sammalvaara is an adventure-loving artist working in Helsinki and around various campfires. She creates modern rya rugs, which are inspired by nature and moss, and which explore spatiality and the relationship of the modern human with nature using different surfaces, materials and techniques. Her hand-made rya rugs are luscious and moss-like, and they come in a variety of shapes: they grow on walls in organic clusters and gently but purposefully spread out in thread-like formations. The rya rugs are handmade by weaving, tufting, knitting, and knotting, and as with traditional rugs, it is a very slow and careful process. Sammalvaara graduated as a textile artist from Aalto University in 2019, since when she has worked full-time as a freelance artist. Sammalvaara’s works are featured, for example, at the Finnish Institute in France and in the State Art Deposit Collection and the Tuomas Sopanen Collection. The Sammalvaara works included in the Tuomas Sopanen Collection, the largest private rya collection in Finland, are featured in an exhibition that opened at the National Museum of Modern Art in Kyoto in January. 

www.melissasammalvaara.com
melissa.sammalvaara[at]gmail.com
@melissasammalvaara

Antti Tuomi

Antti Tuomi on valmistunut kalustemuotoilijaksi Lahden Muotoilu- ja taideinstituutista. Viimeisten reilun viiden vuoden ajan hän on keskittynyt pääasiallisesti omaa nimeään kantavan kalustemalliston rakentamiseen sekä tilaustyönä toteutettaviin projekteihin. Mallisto perustuu kokeellisten ja kasattavien kalusterakenteiden sekä pehmytkalusteiden ergonomian parissa tehtyihin tutkimuksiin. Tuotekehitystyötä on tehty yhdessä Anna Lampisen kanssa, joka on toiminut studion suunnittelijana vuodesta 2017 lähtien. Antti haaveilee uusista työ- ja näyttelytiloista hyvien hiihtolatujen varrelta.

Antti Tuomi graduated as a furniture designer from what is today the LAB Institute of Design and Fine Arts. Most recently, for more than five years, he has mainly focused on custom projects and on developing a furniture collection bearing his own name. The Antti Tuomi collection is based on studies made in experimental and collapsible furniture structures, and in the ergonomics of upholstered furniture. Tuomi has done product development with Anna Lampinen, who has been working as the Antti Tuomi studio designer since 2017. Antti dreams of new office and exhibition spaces near good cross-country skiing trails. 

www.anttituomi.com
antti[at]anttituomi.com
@antti_tuomi

 

Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy