Talentshop on kuratoitu näyttely, joka toimii Protoshopin sisartapahtumana. Talentshop nostaa tänä vuonna esille neljä suunnittelijaa ja antaa heille mahdollisuuden esitellä laajemmin omaa tuotantoaan.

Talentshop is a curated exhibition that complements and builds on the Protoshop concept. This year Talentshop shows the work or 4 designers, giving them an opportunity to show their work more broadly.

Profile photos: Aino Huhtaniemi
Lataa hires-kuvat klikkaamalla kuvaa!
Download hires photos by clicking the photo!

Hanna-Kaisa Korolainen

Hanna-Kaisa Korolainen on Pariisin ja Brysselin kautta Helsinkiin kotiutunut muotoilija, jonka töissä painottuu käsillä tekeminen. Hänen tekstiili- ja keramiikkateoksensa sijoittuvat taideteollisuuden ja taiteen rajamaastoon. Suunnittelijana Hanna-Kaisa on ehtymättömän utelias ja heittäytyy alati uusiin kokeiluihin. Nostalgisen oloisissa teoksissa korostuvat värikkyys, runsaus ja vahva kädenjälki, tyyliä voisi kuvailla pohjoismaalaiseksi maksimalismiksi. Hanna-Kaisalla on tutkinto sekä valokuvataiteesta Turun Taideakatemiasta että tekstiilitaiteesta Aalto-yliopistosta. Opintojen välissä hän työskenteli Keski–Euroopassa muotialalla. Parhaillaan Hanna-Kaisa valmistelee inspiraatiota käsittelevää väitöskirjaa Aalto-yliopiston muotoilun laitoksella.

Hanna-Kaisa Korolainen, previously based in Paris and Brussels, and now settled in Helsinki, is a designer whose work focuses on making things by hand. Her textile and ceramic works straddle the middle ground between art and industrial design. As a designer, Hanna-Kaisa is inexhaustibly curious, always throwing herself into experiments. The works display a sense of nostalgia and are characterised by colourfulness, richness and artisanship, resulting in a style that could be described as Nordic maximalism. Hanna-Kaisa has a BA in photography from the Arts Academy at the Turku University of Applied Sciences and an MA in textile art from the Aalto University. In between her studies, she worked in the fashion industry in Central Europe. Hanna-Kaisa is currently working on her dissertation about inspiration at the Department of Design at the Aalto University.

www.hannakaisakorolainen.com
hannakaisakorolainen[at]gmail.com
@hannakaisakorolainen

Hanna Särökaari
Hanna Särökaari on helsinkiläinen muotoilija ja sisustusarkkitehti, joka viimeistelee maisterin opintoja Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa kalustesuunnittelun koulutusohjelmassa. Hänen tyyliään voisi kuvata pelkistetyksi, käytännölliseksi ja ajattomaksi. Hanna on osallistunut aikaisempina vuosina Habitaren Protoshopiin, josta kasviaiheiset Kerä-amppeli ja Oksa-kranssi ovat löytäneet valmistajan kotimaiselta GranDesign Finlandilta. Hanna kuuluu palkittuun Luomo-kollektiiviin, jonka yhteisnäyttelyt Milanossa ovat keränneet paljon kansainvälistä huomiota.

Hanna Särökaari is a Helsinki-based designer and interior architect who is currently completing her Master’s studies in furniture design at the Aalto University School of Arts, Design and Architecture. Her style can be characterised as minimal, practical and timeless. Hanna has, in previous years, participated in Habitare’s Protoshop, through which her Kerä and Oksa plant hangers have found a manufacturer, the Finnish company GranDesign Finland. Hanna is a member of the award-winning Luomo collective, whose group exhibitions in Milan have garnered a lot of international attention.

www.hannasarokaari.fi
contact[at]hannasarokaari.fi
@hannasarokaari

 

Teemu Perttunen
Teemu Perttunen on valmistunut Lahden Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutista sisustusarkkitehdiksi. Parhaillaan hän viimeistelee lopputyötään Tukholman Konstfackiin, jossa hän opiskelee tilasuunnittelun ja huonekalumuotoilun MA-ohjelmassa. Teemua kiinnostaa haastaa valloillaan olevat trendit ja konventiot ja hakea niihin uudenlaista näkökulmaa. Häntä kiinnostaa epätäydellisyyden estetiikka ja esineiden inhimillistäminen hallitun epäsymmetrian kautta, jolloin tuotteet heräävät henkiin omina hahmoinaan ja persoonallisuuksinaan.

Teemu Perttunen is an interior architect with a degree from the Lahti University of Applied Sciences Institute of Design. He is currently completing his thesis for the Master’s programme in spatial and furniture design at the Konstfack University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm. Teemu is interested in challenging prevailing trends and conventions, and approaching them from new perspectives. He is interested in the aesthetic of imperfection and the humanisation of objects through controlled asymmetry, which makes the products come to life and take on their own shape and personality.

www.teemuperttunen.com
teemu[at]teemuperttunen.com
@teemu.perttunen

 

Teemu Salonen
Teemu Salonen on padasjokelainen muotoilija, joka on työskentelyssään keskittynyt uniikkeihin objekteihin. Käsillä tekeminen on oleellinen osa hänen suunnittelijaidentiteettiään, ja hän näkee teoksensa samaan aikaan sekä esineinä että veistoksina. Salosen vuosien kokemus kuraattorina kuvataidealalla sekä lujitemuoviyrittäjänä ovat vaikutteina hänen ennakkoluulottomissa esineissään. Salonen on haasteista syttyvä kokeilunhaluinen tekijä, joka sekoittelee suvereenisti erilaisia materiaaleja ja tekniikoita aina lasikuidusta keramiikkaan. Hän on koulutukseltaan puuseppä ja käsityömuotoilija, jolle verstas on hauskanpitopaikka, missä mauttomuudet ja hienostuneisuudet rullaillaan sujuvasti samaan epäsymmetriseen pakettiin.

Teemu Salonen, who comes from the small municipality of Padasjoki, is a designer whose work is all about unique objects. Making things by hand is an essential part of his designer’s identity, and he considers his works to be both design objects and sculptures at the same time. Salonen’s years of experience as a curator in visual arts and as an entrepreneur specialising in fibre-reinforced plastic influence his bold works. Salonen is an experimental designer who is fuelled by challenges and who skilfully mixes a variety of materials and techniques, from glass fibre to ceramics. He has degrees in carpentry and craft design, and sees his workshop as a place of fun, where the tacky and the sophisticated are effortlessly rolled into one asymmetrical package.

www.teemusalonen.fi
teemu[at]teemusalonen.fi
@salonenteemu

Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy