Talentshop on kuratoitu näyttely, joka toimii Protoshopin sisartapahtumana. Talentshop nostaa tänä vuonna esille neljä suunnittelijaa ja antaa heille mahdollisuuden esitellä laajemmin omaa tuotantoaan.

Talentshop is a curated exhibition that complements and builds on the Protoshop concept. This year Talentshop shows the work or 4 designers, giving them an opportunity to show their work more broadly.

Profile photos: Aino Huhtaniemi
Lataa hires-kuvat klikkaamalla kuvaa!
Download hires photos by clicking the photo!

Laura Itkonen
Laura Itkonen on helsinkiläinen keramiikkaan erikoistunut muotoilija ja visuaalinen suunnittelija. Hän työskentelee omalla studiollaan tutkien ja kokeillen materiaalien ja eri tekniikoiden mahdollisuuksia sekä yhdistäen näitä löytääkseen kiinnostavimman lopputuloksen. Lauran omassa tuotannossa pääpaino on visuaalisesti yksityiskohtaisessa arkkitehtonisessa keramiikassa sekä veistoksellisissa käyttöesinneissä, joissa yhdistyy taide ja muotoilu. “Art with function” on hänen suunnitteluprosessinsa punainen lanka ja inspiraation lähde ja käsillä tekeminen tärkein suunnitteluväline. Tällä hetkellä hän tutkii taiteilija-apurahan turvin 3D-tulostamisen ja perinteisten käsityötekniikoiden yhdistämistä studiotyöskentelyssä.
Laura Itkonen is a Helsinki-based designer specialising in ceramics, and a visual designer. She works in her own studio, exploring and experimenting with the potential of various materials and techniques and their combinations, to achieve the most interesting result. In Laura’s work, the main focus is on visually detailed architectural ceramics and sculptural everyday objects that combine art and design. “Art with function” is her source of inspiration and the common thread that runs through her design process, while making things by hand is her most important design tool. Thanks to an artist’s grant, she is currently exploring the combination of 3D printing and traditional craft techniques in studio work.


www.lauraitkonen.com
itkonen.laura[at]gmail.com
@laura_itkonen
Kristoffer Heikkinen
Kristoffer Heikkinen valmistui vuonna 2007 kalustemuotoilijaksi Lahden muotoiluinstituutissa ja opiskelee tällä hetkellä Aalto yliopistossa taiteen maisteriksi. Hänen suunnittelemiaan tuotteita on ollut mukana näyttelyissä Milanossa, Tukholmassa ja Suomessa. Kristoffer kokee aina olleensa luova rakentelija, joka viihtyy käsillä tekemisen parissa. Usein hän huomaa uppoutuneensa ajattelemaan miten asiat ja esineet on tehty ja miten niitä voisi parannella. Suunnittelemissaan tuotteissa hän pyrkii vastaamaan tarpeeseen ja ratkaisemaan ongelmia yksinkertaisella ja toimivalla tavalla. Hänen suunnitteluprosessissaan korostuu kokeellisuus, eksperimentaatio ja uuden etsiminen. Muotoilussaan hän pyrkii yksinkertaisuuteen, helppokäyttöisyyteen ja pitkäikäisyyteen, kierrätettävyyttä unohtamatta.

Kristoffer Heikkinen graduated as a furniture designer from the Lahti University of Applied Sciences Institute of Design in 2017, and is currently a Master of Arts student at Aalto University. Products designed by Heikkinen have been presented at exhibitions in Milan, Stockholm and Finland. Kristoffer feels that he has always been a creative builder who enjoys working with his hands. Often, he finds himself immersed in thinking about how things and objects have been created and how they can be improved. He strives to design products that answer a need and that solve problems in a simple and functional manner. His design process emphasises experimentation and seeking new solutions. His design philosophy is about simplicity, ease of use, and longevity, without forgetting recyclability.

kristofferheikkinen[at]outlook.com
@kristofferheikkinen

Hemmo Honkonen
Hemmo Honkonen valmistui kalustemuotoilun kandidaatiksi Malmstens Linköping Universitystä 2017 ja viimeistelee parhaillaan maisterintutkintoaan Aalto Yliopiston Product and Spatial Design-ohjelmassa. Ennen muotoiluopintojaan Honkonen valmistui soitinrakentaja-artesaaniksi Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta. Hän on kiinnostunut materiaalien ominaisuuksien tutkimisesta sekä käyttäjän ja tuotteen välisestä vuorovaikutuksesta. Hän pyrkii luomaan sekä visuaalisesti että funktionaalisesti oivaltavia tuotteita joissa materiaalien ominaisuudet ja käyttäjäkokemus ovat keskiössä.

Hemmo Honkonen graduated with a Bachelor’s degree in furniture design from Malmstens Linköping University in 2017, and he is currently completing his Master’s degree on the Aalto University Product and Spatial Design programme. Prior to his design studies, Honkonen graduated as a luthier-artisan from the Ikaalinen College of Crafts and Design. He is interested in exploring the properties of materials and the interaction between the user and the product. He strives to create both visually and functionally insightful products that put material properties and user experience at the centre.

www.hemmohonkonen.com
mail[at]hemmohonkonen.com
@hemmohonkonen

Rasmus Palmgren
Rasmus Palmgren on muotoilija, joka tavoittelee ja etsii uusia näkökulmia arkipäiväisiin esineisiin. Nokkelat, innovatiiviset ja yksinkertaiset ideat motivoivat häntä. Hänelle on tärkeää työssään huomioida materiaalin, mittasuhteiden ja tuotannon keskeinen tasapaino. Tarkkaan harkittujen ratkaisujen kautta hän haluaa luoda rehellistä, ajatonta ja merkityksellistä muotoilua. Rasmuksella on huonekalupuusepän kandidaattitutkinto LiU Malmstenin koulusta Tukholmasta ja hän viimeistelee parhaillaan maisteritutkintoansa muotoilussa The Royal Danish Academy of Fine Artsissa Kööpenhaminassa. Rasmuksella on työkokemusta mm Nikarilta ja Claesson Koivisto Runelta.

Rasmus Palmgren is a designer who seeks new perspectives for everyday objects. Clever, innovative and simple ideas motivate him. It is important to him in his work to find a balance between materials, dimensions and production. Through carefully considered solutions, he wants to create honest, timeless and meaningful designs. Rasmus has a Bachelor’s degree in cabinetmaking from Malmstens Linköping University in Stockholm, and he is currently working towards a Master’s degree in design at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. Rasmus has work experience with, for example, Nikari and Claesson Koivisto Rune.

www.rasmuspalmgren.com
hi[at]rasmuspalmgren.com
@rasmus.palmgren

Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy