Protoshop on uusia prototyyppejä esittelevä näyttely, joka kootaan Habitare-messuille jo 13. kertaa. Protoshopin tämänvuotinen näyttely koostuu 11 uudesta prototyypistä, joita yhdistää oivaltava tapa löytää uusia ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin, sekä kyky toteuttaa idea ajattomaksi tuotteeksi.

Protoshop, which is in its 13th year, is an exhibition that presents prototypes at the Helsinki Design Fair Habitare. This year’s exhibition presents 11 new prototypes that combine the ability to find insightful solutions to current challenges and the skill to boil them down into timeless objects.

Product and profile photos: Aino Huhtaniemi
Download hires photos by clicking the photo.

Devil’s tray

Devil’s tray on kokoelma keraamisia astioita, jotka hyödyntävät ikivanhoja symboleja ja muotoja luodakseen esineitä, jotka häivyttävät rajan muotoilun ja taiteen sekä menneisyyden ja tulevaisuuden välillä. Esineiden pintastruktuuri syntyy osana valmistusprosessia jolloin valmistustekniikka synnyttää ornamentiikan. Keraamisen 3D-tulostuksen yhdistäminen perinteiseen käsityöhön luo kiinnostavan jännitteen modernin teknologian ja arkaaisen visuaalisen ilmeen välille. Katsojalle jää tilaa tulkita miten ja milloin esineet on valmistettu.

Devil’s tray is a collection of ceramic trays that reinterpret age-old symbols and shapes to create objects that fade the line between design and art as well as past and future. The trays’ textures are a result of the manufacturing process, transforming technology into an ornament. Ceramic 3D printing combined with traditional craft embodies a duality between modern technology and an archaic visual language, leaving room for interpretation on how and when the objects are made.

Devil’s tray

Lennart Engels on alunperin Antwerpenista lähtöisin oleva taiteilija ja muotoilija, joka toimii nykyään Helsingissä. Hän on innovoija, jolla on intohimoinen suhde materiaalitutkimukseen ja uusiin valmistusmenetelmiin. Lennart etsii kokeellisia vaihtoehtoisia todellisuuksia, jotka kyseenalaistavat sen, miten näemme ympäröivän maailman ja kehitämme sitä. Tällä hetkellä hänen työnsä keskittyy keramiikkaan, geopolymeereihin, vaihtoehtoisiin valmistusmenetelmiin ja kontekstuaaliseen muotoilututkimukseen.

Lennart Engels is an artist-designer, originally from Antwerp and now based in Helsinki. An innovator by heart with a strong passion for material research and alternative manufacturing methods, Lennart looks for experimental alternative realities that question how we see and create the world around us. Currently his work is focused on ceramics, geopolymers, alternative manufacturing methods and contextual design research.

lennart.engels[at]gmail.com

@lennart.engels

Vana

Vana on sarja seinäpeilejä, joiden kehykset kutsuvat leikittelemään. Peilejä osittain kehystävä taivutettu putki mahdollistaa erilaisten asetelmien kokoamisen esimerkiksi kuivakukilla. Staattisesta peilistä tulee jatkuvasti elävä esine, jonka äärellä voi viettää luovia hetkiä luontoyhteyttä ja harkittuja kokonaisuuksia rakentaen.

Vana is a wall mirror with a frame that invites one to play. The tubular frame partly enveloping the mirror becomes a vessel for still lives such as dry flower arrangements. A static mirror becomes an object that is in continuous transformation. It is a canvas for self-expression and a creative connection to nature.

Vana

Netta Kandelin on valmistunut sisustusarkkitehdiksi ja kalustemuotoilijaksi Lahden muotoiluinstituutista. Valmistuttuaan hän janosi lisää tietoa ja käytännön kokemusta eri materiaalien parissa työskentelystä ja opiskelee nyt lasinpuhallusta Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Muotoilijana häntä kiinnostaa arkisten ongelmien ratkaiseminen käytettävyys ja kestävyys edellä, sekä nokkelien ja ilahduttavien esineiden ja kokemuksien suunnittelu.

Netta Kandelin has graduated as an interior architect and furniture designer form The Lahti Institute of Design. Her design studies did not quench her thirst for practical knowledge of different materials and thus she is currently studying glass blowing at The Ikaalinen College of Crafts and Design. As a designer she is interested in solving everyday problems with an emphasis on usability and sustainability. Her aim is to create objects and experiences which are both clever and fun.

www.nettakandelin.com

netta.kandelin[at]gmail.com

@nettakandelin

Seesaw

Seesaw-seinävalaisin on saanut inspiraationsa perinteisistä lasten puuleikkikaluista ja sen nimi sekä muoto viittaavat keinulautaan. Leikkisyydestään huolimatta valaisimen muotokieli on elegantti ja toiminnoiltaan funktionaalinen. Valaisin soveltuu erinomaisesti niin lukulampuksi kuin tilaelementtejä korostavaksi valaisimeksi.

The Seesaw wall lamp draws inspiration from classic wooden block toys for children. It is a sophisticated yet playful spotlight that serves a functional purpose. The lamp can be used as a reading light and to accentuate spatial features.

Seesaw

Simo Lahtinen on Aalto-yliopistosta valmistunut teollinen muotoilija. Työssään hän pyrkii saavuttamaan tasapainon toiminnallisuuden ja visuaalisuuden välille hyödyntäen taustaansa arkkitehtuurin ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun parissa sekä intohimoaan pohjoismaisen muotoilun puhtaaseen estetiikkaan. Hänen tavoitteenaan on luoda muotoilua, joka on sekä rehellistä että merkityksellistä ja jolla on positiivinen vaikutus sekä käyttäjiin että ympäristöön.

Simo Lahtinen is an industrial designer graduated from Aalto University. Drawing from his background in architecture, user-centered design and his passion for the pure aesthetics of Nordic design, he strives to achieve a balance between functionality and visual appeal in all his work. His goal is to create design that is honest and meaningful, with a positive impact on both users and the environment.

www.simolahtinen.com

simo[at]simolahtinen.com

@lahtinensi

Otus

Otus on massiivimännystä valmistettu penkki, joka omaa voimakkaan identiteetin ja kutsuvan luonteen. Penkin muoto ja sen korostuneen rakenteelliset elementit syntyivät sorvauskokeilujen kautta. Penkki ja sen jakkaraversio on suunniteltu kestämään käyttöä.

Otus a massive pine bench with a strong identity and an inviting character. Its form and accentuated structural elements were born through experimentation with turning wood. The bench and its stool version are designed to withstand use.

Otus

Waltter suunnittelee rehellisiä objekteja, joilla on funktio. Muotoiluprosessissa hänelle on tärkeää käsillä työskentely ja hän tutkii muotoa sekä materiaalia käytännön tekemisen kautta. Hän on kiinnostunut erilaisista työstötavoista ja niiden mahdollisuuksista.

Waltter designs honest objects which a function. His design process emphasizes working with his hands and he explores both form and material through hands-on making. He is interested in different ways of tooling and their possibilities.

mahlbergw[at]gmail.com

@waltter.works

Silhouette

Silhouette on tutkimus teräksen ominaisuuksista ja mahdollisuuksista. Oivaltavan rei’itystekniikan avulla teräslevy muuttuu jäykäksi ja tätä ominaisuutta on hyödynnetty pukkijalan valmistuksessa. Kevyestä ilmeestään huolimatta näistä pukkijaloista voidaan rakentaa pöytiä ja ne kykenevät kannattelemaan huomattavaakin painoa. Silhouette on kekseliäs tuote, jonka rehellinen, raikas ja tuore ilme on syntynyt valmistustavan seurauksena.

Silhouette is an exploration into steel and its properties and capabilities. Through a clever perforation technique the steel sheet becomes rigid and has been used to create a trestle. Despite its lightweight appearance, the trestle can be used to create tables and can carry considerable weight. Silhouette is an insightful object with an honest, crisp and contemporary look resulting from the manufacturing logic.

Silhouette

Anton on muotoilija, joka tutkii materiaalien potentiaalia ja niiden kykyä uudelleentulkita tuttuja esinetyyppejä. Hänen työnsä sijoittuvat käyttöesineen ja veistoksen välimaastoon. Antonin työskentelytapa on prosessivetoista ja hän on kiinnostunut epätyypillisten materiaalien harmoniasta. Antonin työssä pelkistetty muotoilu kohtaa hienovaraisen oivaltavan detaljiikan.

Anton is a designer who explores the potential of materials and their ability to reimagine familiar object categories. His work straddles the line between functionality and contemporary sculpture. His work is process-led and he is interested in the harmony of unconventional materials. Anton’s work is understated with a subtle ingenuity in its details.

www.antonmikkonen.com

antonmikkonen.studio[at]gmail.com

@antonmtmikkonen

Pompom

Pompom on rento mutta ryhdikäs nojatuoli, joka kutsuu istahtamaan. Vankka runko kannattelee säkkituolimaista istuintyynyä kuin selkäranka ihmiskehoa. Tuoli syntyi halusta luoda jotain pehmeää ja lohdullista arjen kiireen ja vaativuuden vastapainoksi.

Pompom is a relaxed but elegant armchair that invites you to sit and repose. A sturdy frame supports a bean bag-like cushion like a spine supports the human body. The chair was born from the desire to create something soft and comforting to counterbalance the rush and demands of everyday life.

Pompom

Eveliina Saarentaus opiskelee kolmatta vuotta sisustusarkkitehtuuria Aalto-yliopistossa. Aiemmalta ammatiltaan Eveliina on hiusmuotoilija ja hän on myös kuvittanut lastenkirjan. Lapsen ennakkoluulottomuus ja uteliaisuus inspiroi häntä samoin kun monialaisesti suunnittelun parissa työskentely. Kalustemuotoilua hän lähestyy tarinankerronnan kautta - kalusteet herättävät monin aistein havaittavia mielikuvia ja tunnelmia.

Eveliina is in her third year of interior architecture studies at Aalto University. She has previously worked as a hair stylist and has illustrated a children’s book. A child’s open-mindedness and curiosity as well as a multidisciplinary approach to design are a constant source of inspiration to her. She approaches furniture design through storytelling - a piece of furniture evokes multi-sensory associations and atmospheres.

eveliina.saarentaus[at]aalto.fi

@evesaarentaus

 

Johanna Gullichsen  Verhoomo52-logo-960_s   Laatupuu_logo

Pitele

PITELE on yhtenäinen sarja kynttilänjalkoja, jossa jokainen osa on kuitenkin erottuva ja itsenäinen. Lähtökohtana oli tehdä messingillä juottamisen harjoitteita, tuoda metallille ominaisia piirteitä esiin sekä työskennellä intuitiivisesti osien yhdistelyssä. Työt sisältävät huvittavaa teknisyyttä ja harkittua sattumanvaraisuutta.

PITELE is a coherent series of candle holders where each piece stands out as an independent individual. The starting point was to practice soldering with brass, to play with distinctive characteristics of metal and to work intuitively in combining the parts. The objects are both whimsically technical and thoughtfully random.

Pitele

Eemeli Sahimaa on muotoilija ja puuseppä. Hänen tunnevetoisessa työskentelytavassaan korostuu pohdiskelu ja kyseenalaistaminen. Eemeli ajatteleekin prosessin olevan lopputulosta tärkeämpi. Kepeä touhuaminen tuottaa usein vakavamielistä suunnittelua paremmat tulokset.

Eemeli Sahimaa is a designer and carpenter. His emotion-driven method of working is emphasized by reflection and questioning of established ways. Eemeli thinks that the process is more important than the end result. A light-hearted bustle often yields better results than serious planning.

eemelisahimaa.fi

sahimaa.eemeli[at]gmail.com

@eemeliaapeli

Block

Block on sarja mehiläishotelleja, jotka ovat saaneet inspiraationsa betonisista kerrostaloista ja kaupunkiympäristöstä. Ne luovat pesäpaikkoja mehiläisille, mikä voi auttaa lisäämään mehiläisten määrää ja lajien monimuotoisuutta. Mehiläishotellit voidaan kiinnittää ripustuskoukun avulla esimerkiksi puutarhaan, puuhun tai seinälle joko yksitellen tai sarjana. Pelkistetyt palat ovat tiilimäisiä harkkoja, jotka mukautuvat hyvin eri ympäristöihin.

Block is a series of bee hotels that have been inspired by apartment buildings and cityscapes. They provide nesting places for bees which can help increase bee population and diversity. They can be hung in the garden, either on trees or on walls both individually and in groups. The simple blocks are brick-like objects which blend well into various environments.

Block

Hanna on Aalto-yliopistosta valmistunut sisustusarkkitehti ja muotoilija. Ekologinen ja kestävä suunnittelu on Hannalle tärkeää ja hän onkin suunnitellut useita kasviaiheisia töitä. Hanna on ollut aikaisemmin mukana Talentshopissa ja hänen töitään on ollut esillä myös kansainvälisesti useissa näyttelyissä ja julkaisuissa.

Hanna is an interior architect and designer who graduated from Aalto University. Sustainability in design is important for her and she has often worked with flower themed products. Hanna has previously exhibited as part of Talentshop and her works have been featured internationally in exhibitions and publications.

hannasarokaari.fi

@hannasarokaari

±30

±30 on monikäyttöinen sarjapöytä, joka on saanut inspiraationsa 30 cm korkeuserosta istuimen, pöydän ja seisomatyöpisteen välillä. Kokonaisuudesta voi rakentaa erilaisia vaihtoehtoja kodin työpisteeksi ja sisäkkäin asetettuna pöydät muodostavat palapelimäisen hyllyn. Pelkistetty ja rauhallinen muotokieli mahdollistaa kokonaisuuden sulautumisen monenlaisiin tiloihin.

±30 is a multifunctional nesting table inspired by the 30 cm height difference between a seat, a table and a standing desk. The pieces can be used to create different solutions for the home office and when nestled together they form a puzzle-like shelf. Due to their simple and quiet form, the tables blend well into different interiors and environments.

±30

Shoko on maisteriopiskelija Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin ohjelmassa. Työssään häntä motivoi ajatus siitä että teknologian kehittyessä meidän on mahdollista kyseenalaistaa ja uudelleen kehittää maailmaamme kestävämmäksi ja toimivammaksi. Tämä tekee ajastamme erityisen kiinnostavan muotoilijalle.

Shoko is studying for an MA in interior architecture at Aalto University. She is motivated by the fact that as technology develops we are able to question and rethink our material world to be more sustainable and functional. This makes it an interesting time to be a designer.


shoko.bamba.018[at]gmail.com

@schokobananen

TEX-lamps

TEX-valaisimet esittelevät uudenlaisen varjostintyypin, jossa monikulttuurinen estetiikka yhdistyy kestävään funktionaalisuuteen. Kevyt, muotoon taiteltu varjostin on syntynyt materiaali- ja rakennekokeilujen kautta ja sen keveys perustuu kudonnan kerroksellisuuteen.

TEX-lamps represent a new typology of lampshade design that combines cross-cultural aesthetics with sustainable functionality. Driven by experimentation and research in material, form and structure, the lightweight design of TEX-lamps derives from a multilayered weaving logic.

TEX-lamps

Studio D-ja on helsinkiläinen Yi-Chiao Tienin ja You-Chia Chenin perustama muotoilukollektiivi. Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin ja tekstiilisuunnittelun ohjelmista valmistuneilla suunnittelijoilla on poikkitieteellistä osaamista niin tuote-, tekstiili- kuin tilasuunnittelusta. Tutkimus, välittäjänä toimiminen ja dynaamisuus ovat heidän ydinarvojaan ja he pyrkivät innovoimaan alojen välisiä rajoja ylittämällä.

Studio D-ja is a Helsinki-based design collective founded by Yi-Chiao Tien and You-Chia Chen who received their MA in interior architecture and textile design from Aalto University. They have multidisciplinary expertise in product, textile, and spatial design. Exploration, intermediation and dynamism are their core values which they use to innovate ideas by crossing boundaries within different fields.

www.studiodja.com

moi.studiodja[at]gmail.com

@studio.d_ja

Naru

Naru on oivaltavasti narun avulla koottava puinen valaisin. Inspiraation valaisin on saanut japanilaisesta arkkitehtuurista ja arvostuksesta käsityöperinnettä kohtaan. Valaisimessa näkyykin vaikutteita sekä japanilaisuudesta että suomalaisuudesta. Pelkistetty, ajaton ja luonnonmateriaaleihin luottava valaisin on valmistettu tammesta.

Naru is a wooden lamp that is cleverly assembled with string. The lamp was inspired by Japanese architecture and appreciation for traditional craft. Visually, it is a mix of Japanese and Finnish influences. The simple, timeless lamp, which celebrates natural materials, is made of oak.

Naru

Suvi opiskelee kolmatta vuotta sisustusarkkitehtuuria ja kalustemuotoilua Lahden muotoiluinstituutissa. Inspiraation ja vaikutteet hän löytää lähiympäristöstään - erityisesti arkisista asioista ja keskeneräisyydestä. Aikaa kestävät materiaalit ovat Suville tärkeitä. Hän ei halua asettaa suunnittelulle rajoja ja on utelias laajentamaan osaamistaan uusille osa-alueille.

Suvi is currently in her third year of interior architecture and furniture design studies at The Lahti Institute of Design. She finds inspiration in her immediate surroundings - especially from everyday life and unfinished things. Materials that endure the test of time are important to Suvi. She does not want to set boundaries to her creativity and is curious to expand her skills to new areas.

ssuvi.vihersalo[at]gmail.com

@suvivihersalo

Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy