Hemmo Honkonen

- Hemmo Honkonen

Hemmo Honkonen valmistui kalustemuotoilun kandidaatiksi Malmstens Linköping Universitystä 2017 ja viimeistelee parhaillaan maisterintutkintoaan Aalto Yliopiston Product and Spatial Design-ohjelmassa. Ennen muotoiluopintojaan Honkonen valmistui soitinrakentaja-artesaaniksi Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta. Hän on kiinnostunut materiaalien ominaisuuksien tutkimisesta sekä käyttäjän ja tuotteen välisestä vuorovaikutuksesta. Hän pyrkii luomaan sekä visuaalisesti että funktionaalisesti oivaltavia tuotteita joissa materiaalien ominaisuudet ja käyttäjäkokemus ovat keskiössä.

Hemmo Honkonen graduated with a Bachelor’s degree in furniture design from Malmstens Linköping University in 2017, and he is currently completing his Master’s degree on the Aalto University Product and Spatial Design programme. Prior to his design studies, Honkonen graduated as a luthier-artisan from the Ikaalinen College of Crafts and Design. He is interested in exploring the properties of materials and the interaction between the user and the product. He strives to create both visually and functionally insightful products that put material properties and user experience at the centre.

www.hemmohonkonen.com
mail[at]hemmohonkonen.com
@hemmohonkonen

Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy