Lace Macy

Kirsi Enkovaara

 

Kirsi Enkovaara

Suunnittelussa minulle on tärkeää esineen aiheuttamat mielleyhtymät. Lace Macy -kattovalaisinparin tarinat syntyivät paperilumihiutaleiden lisäksi pitsistä, kristallikruunuista ja mummolan vanhoista kangasvalaisimista.

When designing I consider important the associations that the objects bring into my mind. Lace Macy is a pendant light duo, the idea of which originated from paper snowflakes, lace, crystal chandeliers, and grandma's old fabric lamps.

 

Kiitokset:

Thank you:

Rondel, HT Laser