Tero Kuitunen

- Tero Kuitunen

Tero Kuitunen on helsinkiläinen muotoilija, jonka työlle tunnusomaista on leikki materiaaleilla ja muodoilla. Häntä kiinnostaa tällä hetkellä muotoilun haptisuus eli koskeminen ja koskettaminen. Mitkä materiaalit kutsuvat koskettamaan ja miksi? Onko sametin pehmeys, hapsujen liikkuvuus tai punasaven karkea pinta ominaisuuksia, jotka kutsuvat koskettamaan? Teron tyyliä voisi kuvailla skandinaaviseksi leikkisyydeksi. Hän käyttää vahvoja värejä, leikkisiä muotoja sekä huumoria. Näillä valinnoilla Tero haluaa herätellä katsojassa iloa, hämmennystä ja oivalluksia.

Tero Kuitunen is a Helsinki based designer whose work distinctively plays with materials and forms. At the moment he is interested by a haptic approach to design, that is experimenting with touch. Which materials invite touch and why? Are the softness of velvet, the movement of tassles and the coarse surface of red clay qualities which invite touch? Tero’s style could be characterised as playful scandinavian. His design uses strong colour, playful forms and humour. Through these qualities Tero hopes to stir up feelings of happiness, bewilderment and insight in the viewer.

www.terokuitunen.com
terotimantti[at]gmail.com
@tero_kuitunen_design

Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy