UNISONO

Virpi Heikkinen & Santtu Teerihalme - UNISONO

Ajatus Unisono-valaisimen muotoon tuli vanhasta leipien jäähdyttämiseen käytetystä esineestä. Kolmen erilaisen pelkistetyn muodon käyttäminen varjostimissa muodostaa ajattoman, selkeän mutta kuitenkin visuaalisesti kiehtovan kokonaisuuden. Valaisinta on helppo varioida skaalaamalla kokoa tai yhdistelemällä varjostimet uudella tavalla. Taustalla on ajatus siitä, miten erilaiset yksilöt täydentävät toisiaan ja muodostavat yhdessä jotain aivan uutta.

Virpi Heikkinen ja Santtu Teerihalme opiskelevat muotoilua Metropolia ammattikorkeakoulussa. Ammatillisena pääaineena Virpillä on tekstiilisuunnittelu. Opinnoissaan hän haluaa kuitenkin tutkia myös muita materiaaleja sekä kolmiulotteisuutta. Muotojen, materiaalien ja toiminnallisuuden välinen vuoropuhelu innoittaa häntä hakemaan suunnittelussaan uusia, kestäviä arjen ratkaisuja. Santtua kiinnostaa suunnittelussa arkisten ongelmien ratkaiseminen ja hän pyrkii käytännöllisiin ja kestäviin ratkaisuihin.

UNISONO

The inspiration for the Unisono lamp came from an old object used to cool off freshly baked bread. The use of three different basic shapes as the shades creates a simple and timeless but at the same time visually intriguing composition. The appearance of the lamp can be varied by scaling up or down and by rearranging the shades. Underlying is the idea of how different individuals complement each other and together form something completely new.

Virpi Heikkinen and Santtu Teerihalme study design at the Metropolia University of Applied Sciences. Virpi majors in textile design but is equally interested in other materials and three dimensionality. A dialogue between forms, materials and functionality inspires her to look for new sustainable everyday solutions in design. Santtu is interested in solving everyday problems through functional and sustainable solutions.

virpi.m.heikkinen[at]gmail.com
+358 408388281

Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy