BIRDBOX

Tautvydas Petruškevičius - BIRDBOX

Birdbox on uudenlainen, kasaan taittuva linnunpönttö, jossa ei ole käytetty liimaa tai metalliosia. Kokonaan puusta ja vanerista koostuva Birdbox voidaan tuottaa helposti massavalmisteisena. Tuote rakentuu kahdeksasta vaneripalasta, jotka taivutetaan ja yhdistetään kahden puisen tapin avulla kotilomaiseksi pesäksi.

Tautvydas Petruškevičius on liettualainen teollinen muotoilija, joka opiskelee Lontoon Middlesex-yliopistossa ja joka on suorittanut Erasmus-vaihdon Helsingin Metropolia ammattikorkeakoulussa. Hän on ollut mukana liiketalouden metorointiohjelmissa Singaporessa ja Italiassa ja toiminut yhteistyössä suunnittelijoiden, yrityskehittäjien, diplomaattien ja innovatiivisten teknologiayritysten kanssa. Vuonna 2018 Tautvydas valittiin Junior Achievement Europen mentorointiohjelmaan yhtenä kuudestatoista europpaalaisesta nuoresta vaikuttajasta. Monipuolisen kokemuksensa ansiosta hän on hyvä ongelmanratkaisija ja suunnittelija, joka uskoo kestävään ja tehokkaaseen muotoiluun.

BIRDBOX

Birdbox is a new kind of flatpack bird house, fabricated without the use of glue or metal fixings. The design can be easily mass manufactured and is made entirely from wood and plywood. Eight plywood pieces are bent and connected together with two wooden pins to form a shell-like nest.

Tautvydas Petruškevičius is a Lithuanian industrial designer, studying at Middlesex University London, alongside an Erasmus exchange at Helsinki Metropolia University of Applied Sciences. He has undertaken business mentorship programmes in Singapore and Italy, collaborating with industrial & fashion designers, business developers, diplomats and innovative tech start-ups. In 2018 Tautvydas was chosen by Junior Achievement Europe as one of 16 Young Leaders for a Day. His diverse experiences make him a great problem solver and design thinker, who believes in long-lasting and efficient design solutions.

tp478.myportfolio.com
tautvydas.design[at]gmail.com
@petruskevicius.tautvydas
+44 7464 816695

Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy